Payment Gateway
Switch

Rozwiązania przeznaczone do autoryzacji i zarządzania ruchem transakcji EFT oraz obsługi rozliczeń pomiędzy uczestnikami rynku: organizacjami (np. VISA, MasterCard), bankami i innymi wydawcami instrumentów płatniczych ...

więcej...

Issuing
Card Management
Card Production

Kompleksowa obsługa wydawnictwa i zarządzanie instrumentami płatniczymi dla banków i innych instytucji. Wsparcie dla szerokiej gamy produktów kartowych. Zarządzanie schematami i rachunkami produktów. Autoryzacja i ...

więcej...

Acquiring
ATM and POS Management
Merchant Management

Zarządzanie sieciami akceptacji i urządzeń samoobsługowych w tym ATM-ów i POS-ów. Zdalny monitoring sieci ATM i zarządzanie aplikacjami na ATM-ach. Interaktywny marketing i komunikacja z ...

więcej...

Fraud Prevention
Risk Management

Zapobieganie oszustwom dokonywanym przy użyciu instrumentów płatniczych, takich jak karta, płatności mobilne czy aplikacje e/m-commerce. Bogata baza wzorców zachowań podejrzanych. Możliwość własnego definiowania reguł i ...

więcej...

Clearing and Settlement
Chargeback Processing
Reconciliation

Uzgadnianie i rozliczanie transakcji pomiędzy uczestnikami rynku. Naliczanie prowizji i opłat (np. typu „interchange fees” i „processing costs”). Obsługa różnorodnych umów międzybankowych i schematów rozliczeń ...

więcej...

E-Wallet
Mobile Payment
Biometric Payment

Kompleksowe rozwiązanie dla nowoczesnych produktów płatniczych opartych o mobilne kanały dostępu i autentykację biometryczną. Zarządzanie procesami związanymi z obsługą produktów płatniczych począwszy od obsługi wniosków, ...

więcej...